Menu

Vision 2018

KORSØR IF2018 VISION 2022/2023

 

 

KorsørIF2018 vil være hele Korsørs idrætsforening! Vi vil samle byens børn, unge og ældre; muligheden for at mærke foreningslivet og sammenholdet er en unik mulighed for livet. Korsør IF2018 er en Idrætsforening for bredden, hvor der også er plads til eliten, hvis niveauet er til stede.

Grundlag

Grundlaget for arbejdet i KorsørIF2018 er frivilligt, ulønnet arbejde.

Trænerne godtgøres naturligvis efter gældende regler omkring skattefri godtgørelse. 

Den til enhver tid siddende bestyrelse har som aller fornemmeste opgave, at understøtte de tilknyttede trænere med sparring og uddannelse.  Vi ønsker naturligvis de bedste trænere, men er også godt klar over, at det er et kæmpe frivilligt arbejde disse påtager sig uge efter uge. Dedikerede trænere skabes kun via godt samarbejde og mulighed for udvikling og uddannelse.

Ligeledes ser foreningen gruppen af frivillige og forældre som en væsentlig ressource, som bruger mange timer på vores børn og unge mennesker. Dem vil klubben på alle mulige måder støtte og bakke op om. Også i overensstemmelse med DGI’ s og DBU´s handleplaner omkring aktivering af forældre.

Alle trænere og holdledere afkræves en børne attest. Gennem deres kontrakter forpligtes trænere og holdledere til under kamp og træning og overfor dommere og modstandere, at repræsentere klubben på en måde, der ikke miskrediterer denne.

Klubben bakker op om og prioriterer højt, at trænerne uddannes løbende, primært gennem kurser afholdt af DBU og DGI

Forventninger

I KorsørIF2018 ønsker og forventer Vi

 • Tilvænning
 • Indlæring
 • Udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Fællesskab på tværs af idrætsgrene

 

FODBOLD:

Der fokuseres på "fødekæden". Trænings metoder og –tilgange skal indarbejdes fra de helt små årgange, så tilvænningen aldersmæssigt opfattes rimelig ens og spillere og trænere kan se "den grønne tråd" op igennem årgangene.

  

Tilvænning – U5-U10 årgangene:

Her er leg, kammeratskab, tilvænning til bold, holdforståelse vigtige elementer. Det skal være sjovt at gå til fodbold.

Vi arbejder naturligvis med DBU s principper:

 • Al træning skal være med bold
  • Der spilles på små områder med mange bold-berøringer
  • Banens dimensioner tilpasses aldersgruppen
  • Målene kan have tre forskellige størrelser
  • Boldens størrelse og vægt tilpasses
  • Weekendstævner erstatter turnering
  • Oplevelsen er inde – resultater og stillinger er ude
  • Der afholdes ikke mesterskaber for børn under 12 år
  • Spillerne følger deres kammerater og inddeles i rene årgange – ikke efter færdigheder

Indlæring- U11-U16 årgangene:

En gradvis læring om teknikker og generel fodboldforståelse.

Der udvikles på den enkelte spiller afhængig af niveau.

Holdforståelse er også en vigtig del her.

I disse årgange startes det direkte arbejde med styrkelse af ungdomsårgangene, som danner grundlag for den senere senior afdeling.

KorsørIF2018 er fuldstændig klar over, at enkelte spillere har talent eller behov for fodbold og træning på et andet niveau. Klubben vil så vidt det er muligt forsøge, at skabe et godt klub- og træningsmiljø, så spillerne har lyst til at blive.

DBU's principper omkring anerkende træning:

– en vej til et anerkendende miljø

For de fleste unge gælder det, at ungdomsliv i vid udstrækning leves i spændingen mellem tryghed og intensitet.

Det er vigtigt at tænke dette ind i sin trænergerning – hvilket bl.a. kan betyde:

 • At det skal være trygt og godt at komme til træning – faste rammer omkring omklædning, træningsbaner, aftaler om hvem der gør hvad osv., og at der i forbindelse med kamp er en række faste ritualer, som spillerne naturligt glider ind i.
 • At det er træneren, der leder træningen – der er ikke så meget til diskussion, når vi træner. Efterfølgende evaluerer vi sammen. Spilleren respekterer, at træneren tager teten til træning og i kampsituationen, men det er ikke det samme som, at spilleren accepterer tilsvininger fra en træner.
 • Reelt er det sådan, at man som spiller accepterer, at der er situationer, hvor du bliver talt til, hvis der ligeledes er situationer, hvor du bliver talt med.
 • At træneren til tider tager spillerne ud af deres komfortzone ved at træne på en anderledes måde – f.eks. spiller noget andet end fodbold, inviterer en gæstetræner fra en anden idræts gren eller lader spillerne selv stå for træningen, tager til stævner i udlandet og lader spillerne stå for en del af planlægningen, tage spillerne med ud og spille bold i et boligkvarter osv.
 • Det er det ’anderledes’ som spillerne kan huske og som medvirker til at skabe stammer – og det er vanskeligere at forlade en stamme end et fodboldhold!

 

Udvikling- U16-U19 årgangene mod senior:

Her udvikles specifikt på den enkelte. Der arbejdes på at styrke den enkeltes færdigheder og i særdeleshed i at styrke holdet.

Der stilles krav til de unge mennesker omkring niveau, ambitioner og fremmøde.

KorsørIF2018  arbejder som noget forholdsvis nyt, med en akademi tankegang.

Det betyder blandt andet samtræning af årgange for at udvikle og udfordre. Man spiller op til næste årgang, således at de dygtige på den enkelte årgang udvikles ved at træne med ældre årgang.

Ligeledes udfordres og udvikles dem der er knap så dygtige at dem der kommer op fra yngre årgang.

På den måde er der stor mulighed for udvikling af alle spillere på alle niveauer og det giver høj kvalitet på alke træningsniveauer.

KorsørIF2018 overordnede sportslige mål, er netop UDVIKLING AF DEN ENKELTE…både fodboldfagligt; men også personligt.

 

Integration:

Det rimeligt store antal med anden etnisk baggrund i Korsør, betragtes som en væsentlig ressource i forhold til foreningens mål.

Erfaringen viser, at fodbold er blandt de bedste sportsgrene, hvis man vil opnå en vellykket integration.

Grundlaget for foreningens integrations politik er et ligeværdigt samarbejde, hvor der påhviler de samme rettigheder og pligter.

Der skal i samværet respekteres, at der er religiøse og kulturelle forskelle, når målene er de samme: At uddanne dygtige fodboldspillere og udvikle sig personligt.

 

GYMNASTIK:

Der arbejdes på aktivering af primært senior gruppen. Dette i form af gymnastik for 60+, pilates og bold og bevægelse, samt Motion for livet.

Mange års undersøgelser og erfaringer beviser langt bedre helbred, mindre medicinforbrug, mindre ensomhed og bedre socialt liv, hos ældre som bliver fysisk aktiverede.

KorsørIF2018 arbejder ud fra DGI principper i ”bevæg dig for livet ”.

Der vil være tilbud på flere niveauer, men hovedformålet er aktivering og socialt samvær.

Derudover vil der også være tilbud omkring børne-gymnastik - målgruppen er forældre/barn gymnastik. Her lægges grundlaget for en aktiv og sundhedsfremmende fremtid.

Endelig vil der være et dansetilbud - primært et tilbud målrettet 20+,  - piger som gerne vil danse og røre sig og samtidigt have godt og socialt samvær.

 

BASKET:

Korsør IF2018 tilbyder både basket for børn og voksne. Børne-holdet primært målgruppen 7-11 år og voksne fra 16 år og opefter.

Vi lægger her vægt på god faglig indlæring, samt godt socialt samvær

 

Kontingent:

Kontingentbetalingen er en hjørnestenene i den danske forenings model. Det er en klar forudsætning for medlemskab, at kontingentet bliver betalt. Sker dette ikke, vil spilleren/Udøveren efter gældende regler bliver udelukket for hhv. træning og kamp indtil kontingentet er betalt.

Ligeledes kan man heller ikke spille/indmeldes i en anden forening, før evt. restance er betalt.

Det tilstræbes at kontingentsatserne fastlægges, så ingen af økonomiske årsager kan afskæres fra at deltage i KorsørIF2018. Kontingentsatserne fastsættes således lavest muligt, så der dog kan skabes balance i regnskabet. Reguleringer vil nødvendigvis finde sted, dog skal dette altid vedtages på en generalforsamling.

Sponsorer:

Sponsorer er en vigtig del af foreningens økonomi. Det er vigtigt, at sponsorer kontaktes og forventnings afstemmes i forhold til deres ydelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk