Menu

Generalforsamling 2023 - referat

image Referat fra ordinær generalforsamling Korsør IF 2018
05. januar 2023 kl. 10:36
Afholdt 28/3-23 på Korsør Bibliotek

Referat fra ordinær generalforsamling Korsør IF 2018

Tirsdag den 28. marts 2023

 

 1. Valg af dirigent og referent

Flemming Corvinius valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt og i tide på de i vedtægterne omtalte medier.

Jeannette Nielsen valgt som referent

 1. Valg af stemmetællere, samt registrering af fremmødte

Udover 6 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, samt dirigenten, var der 4 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Flemmings Corvinius valgt som stemmetæller

 1. Formandens beretning

Formandens beretning godkendt

 1. Regnskabsaflæggelse for 2022

Regnskab for 2022 godkendt

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Fastsættelse af kontingent

Kontingentsatser godkendt.

Ingen ændringer. Kun at såfremt der over året skulle opstå nye hold, fastsætter bestyrelsen kontingentsatser hertil

 1. Godkendelse af budget 2023

Budget 2023 godkendt

 1. Valg af formand – 2 år - LIGE ÅR
 2. Valg af kasserer – 2 år - ULIGE ÅR

Christian Leth Sørensen genvalgt

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • 2 stk. bestyrelsesmedlem – 2 år

Kirsten Stick genvalgt

Mette Sommer valgt

 • 2 stk. suppleanter – 1 år

Lucas Alexander Nielsen genvalgt

Anne Frölich valgt

 1. Valg af revisor eller 2 stk. bilags kontrollanter

Helle Wly genvalgt via fuldmagt

Anders Nordkvist Jensen valgt

 1. Eventuelt

Intet

 

 

 

Mødet hævet kl. 20/ref. Jeannette Nielsen 29032023

 

 

Korsør d.

 

Dirigent Flemming Corvinius                     _______________________________

 

 

Formand Jeannette Nielsen                       _______________________________

Luk