Menu

Generalforsamling 2022 - referat

image Referat fra ordinær generalforsamling Korsør IF 2018
05. januar 2023 kl. 10:13
Afholdt torsdag den 31. marts 2022 på Korsør Bibliotek

 

 1. Valg af dirigent og referent

Flemming Corvinius valgt enstemmigt som dirigent og Jeannette Nielsen valgt enstemmigt som referent

 1. Valg af stemmetællere, samt registrering af fremmødte

11 tilstedeværende og stemmeberettigede fremmødte.

Flemming Corvinius valgt enstemmigt som stemmetæller

 1. Formandens beretning

Formandens beretning godkendt

 1. Regnskabsaflæggelse for 2021

Årsregnskab 2021 godkendt

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog kontingent  regulering. Dette blev godkendt

 1. Godkendelse af budget 2022

Budgetforslag 2022 godkendt

 1. Valg af formand – 2 år - LIGE ÅR

Jeannette Nielsen genvalgt for 2-årig periode. Ingen modkandidater

 1. Valg af kasserer – 2 år - ULIGE ÅR

Kassereren ikke på valg i 2022

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • 1 stk. bestyrelsesmedlem – 2 år

Gert Wly blev genvalgt for 2-årig periode. Ingen modkandidater.

 • 2 stk. suppleanter – 1 år

Lucas A. Nielsen blev genvalgt for en 1-årig periode.

Mette Sommer blev valgt for en 1-årig periode

Ingen  modkandidater

 1. Valg af revisor eller 2 stk. bilagskontrollanter

Kurt Alex Thomsen og Helle Wly blev genvalgt som bilagskontrollanter.

Ingen modkandidater

 1. Eventuelt

Ingen punkter

 

Korsør d.

 

Dirigent Flemming Corvinius ___________________________________________

 

 

Korsør d.

Formand Jeannette Nielsen ___________________________________________

 

 

 

Luk